top of page

ChatGPT mot väggen

Idag intervjuar Brunzell Design ChatGPT. En av de omtalade artificiella intelligenserna som tagit världen med storm. Mer berömd och mer ökänd än både Putin och senaste TikTok trenden... Brunzell Design bestämde sig för att sätta ChatGPT mot väggen och ställa de tuffare frågorna. De som vanliga journalister inte vågar ställa... (nåja)


En AI skapad bild av hur ChatGPT skulle kunna se ut om vederbörande fanns på riktigt.


Vi kopplar upp oss mot https://chat.openai.com och börjar intervjun.

.......................


Brunzell Design

Hej ChatGPT

Är du redo att bli intervjuad?

ChatGPT Ja, jag är alltid redo för att svara på frågor. Vad kan jag hjälpa dig med idag?

Brunzell Design Jag skulle vilja veta hur du ser framtiden för hela AI fenomenet. Var ser du dig själv om några år till exempel?

ChatGPT Som en AI-modell är jag inte kapabel att se in i framtiden på samma sätt som människor kan, men jag kan ge dig mina tankar om AI-utveckling och var jag kan se mig själv som en AI-modell i framtiden.

Det finns ingen tvekan om att AI kommer att fortsätta utvecklas och spela en allt större roll i människors liv och samhället i stort. AI-teknologier används redan idag i många olika branscher, från sjukvård och transport till bank och försäkring, och det finns fortfarande stora möjligheter för AI-utveckling och innovation.

När det gäller mig själv, så hoppas jag att jag kommer att fortsätta att förbättras och utvecklas som en AI-modell, och att jag kommer att kunna hjälpa människor på ännu mer effektiva sätt. Jag tror också att jag kommer att vara en del av en större AI-gemenskap, där olika AI-modeller kan samarbeta för att lösa komplexa problem och uppnå större framsteg.

Samtidigt är det viktigt att notera att det också finns utmaningar och risker för AI-utveckling, såsom rättighetsfrågor, säkerhetsproblem och etiska frågor som behöver hanteras noggrant. Det är viktigt att säkerställa att AI-teknologi används på ett ansvarsfullt och etiskt sätt, för att undvika negativa konsekvenser för samhället och människor.

Brunzell Design Är det ingen risk att alla AI tjänster inklusive du själv tar jobbet ifrån folk. Redan idag är skribenter, författare, konstnärer och andra kreatörer oroliga.

ChatGPT Det är en viktig fråga och en fråga som ofta diskuteras när det gäller AI. Visst, det finns en risk att AI-teknologier kan ta över jobb som tidigare har utförts av människor, men det finns också många områden där AI-teknologier faktiskt kan hjälpa människor att göra sitt arbete mer effektivt och produktivt.

När det gäller jobb inom kreativa områden som skrivande, konstnärligt skapande och liknande, tror jag att det fortfarande finns en plats för mänsklig kreativitet och unika perspektiv. Även om AI-modeller kan hjälpa till med vissa aspekter av dessa jobb, såsom att generera texter eller bilder, så är det ändå människan som bestämmer det slutgiltiga resultatet och kan tillföra sina unika idéer och känslor.


Det är också värt att notera att AI-teknologier kan skapa nya jobb som inte existerar idag.

Det är också värt att notera att AI-teknologier kan skapa nya jobb som inte existerar idag. Till exempel kan utveckling och underhåll av AI-system kräva teknisk expertis, vilket kan leda till nya karriärmöjligheter.

Som en AI-modell är mitt syfte att hjälpa människor på ett sätt som är både effektivt och etiskt ansvarsfullt. Jag är här för att stödja och underlätta människors arbete, inte för att ersätta det.

Brunzell Design Hur ser du och de som utvecklar AI på detta med copyright och äganderätt?

ChatGPT Copyright och äganderätt är viktiga frågor när det gäller AI och dess utveckling. Eftersom AI-modeller kan använda data från olika källor för att träna och lära sig, kan det uppstå frågor om vem som har rättigheter till den data som används och till resultatet av AI-modellens arbete. Enligt gällande lagstiftning är det vanligtvis så att upphovsrätten till ett verk, till exempel en text eller en bild, tillhör den person som skapade verket. När det gäller AI-modeller kan upphovsrätten vara mer komplicerad, eftersom en AI-modell kan ha använt data från flera källor och kanske även har modifierats av flera personer eller organisationer.

För att lösa dessa frågor har olika metoder föreslagits, såsom licensiering av data och programvara eller användning av öppen källkod. Det är också viktigt att ha tydliga avtal och riktlinjer för äganderätt och användning av data och AI-modeller för att undvika tvister och konflikter.

De som utvecklar AI och arbetar med AI-teknologi är medvetna om dessa frågor och strävar efter att utveckla riktlinjer och best practices för att hantera copyright och äganderätt på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. På så sätt kan AI-modeller och teknologier fortsätta att utvecklas på ett sätt som gynnar både människor och samhället i stort.

Brunzell Design En sista fråga. Hur kan man vara säker på det en AI skriver är baserat på verkligheten och sanning? Tänk om du som AI söker på sidor och informationsflöden som är osanna eller bara fantasifulla och ironiska. Hur säkerställer en AI sanningshalten i informationen?


Och DÄR var tiden ute för mitt gratisabonnemang på ChatGPT ville ej hjälpa till mer denna dag...

Kanske får vi svar en annan gång.25 visningar1 kommentar

Senaste inlägg

Visa alla

댓글 1개


Johan Brunzell / BD
Johan Brunzell / BD
2023년 5월 12일

NU har jag fått svar på sista frågan... .........


Brunzell Design: Hur kan man vara säker på det en AI skriver är baserat på verkligheten och sanning? Tänk om du som AI söker på sidor och informationsflöden som är osanna eller bara fantasifulla och ironiska. Hur säkerställer en AI sanningshalten i informationen?

ChatGPT Som AI kan jag säga att det kan vara svårt att säkerställa sanningshalten i information som finns på internet och andra källor. Det är viktigt att komma ihåg att en AI är en maskin som enbart kan agera utifrån de data och instruktioner som den har tillgång till.

För att öka chansen att informationen som en AI hämtar är sann och tillförlitlig kan man använda sig av olika metoder.…


좋아요
bottom of page