top of page
sketch-abstract-splatter-patterns-black-background-with-colorful-fume-explosion kopiera.we

VÄLKOMMEN TILL

BRUNZELL
DESIGN

Tjänster

Brunzell Design är en flexibel design- och kommunikationspartner som med kreativa idéer, grafisk form och stringens skapar visuella koncept åt företag och organisationer.

GRAFISK FORMGIVNING

Grafisk design skapar identitet och igenkänning åt företag och produkter. Samverkan mellan logotyper, grafik, typsnitt, färger, former och bildval ger företag och produkter ett grafiskt uttryck som ger ökad attraktionskraft och identifikation.

KONCEPTUTVECKLING

Det grafisk konceptet är bäraren som för kännedomen om företaget, produkterna och den visuella identiteten ut till mottagaren. Enhetlighet i marknadsföring, trycksaker, webbplatser, expomaterial och annonser hjälper till att skapa ett koncept så att budskapet når ut.

ILLUSTRATION

Illustration hör ibland ihop med designen och ibland är illustrationen en egen fristående bild. Illustrationer kan ge liv till en artikel eller visuellt förstärka ett budskap. Oavsett vilket är illustration ett väldigt bra sätt att åskådliggöra det man vill förmedla.

Applikationer
LOGOTYPER

Logotypen är grunden i ett företagsvarumärke. Sigillet, bomärket,vapenskölden. 

TRYCKSAKER

Foldrar, broschyrer, kataloger, flyers, böcker, affischer med mera.

SKYLTSYSTEM

Hänvisningsskyltar,

fasadskyltar

med mera.

FÖRETAGSIDENTITETER

Oftast räcker det inte bara med en logotyp. Företaget måste ha en visuell identitet också. En image.

TIDNINGSDESIGN

Kundtidningar eller medlemstidningar.
Tryckta eller som pdf.

ANNONSER

Annonsformgivning och annan marknadsföring.

HEMSIDOR

Från en enkel hemsida till en hel webbplats. Ett  företags viktigaste kommunikationsåtgärd. 

MÄSSMATERIAL

Allt från roll-ups och vepor till montrar och reklammaterial som muggar och t-shirts.

SOCIALA MEDIER

Annonsformgivning för Facebook, Instagram, Twitter med mera.

En bild på grafisk design och identitet visualiserad via brevpappersdesign
DESIGN &
IDENTITET
DESIGN &
IDENTITET
En bild på bokformgivning visat med hjälp av en bild på en formgiven bok
FORMGIVNING 
AV BÖCKER
FORMGIVNING 
AV BÖCKER
En bild på hemsidor och webbplatser med en bild på ett färdigt uppdrag.
HEMSIDOR &
WEBBPLATSER
HEMSIDOR &
WEBBPLATSER
Fördjupning
En grafisk mörk bild bestående av kantiga grafiska fält. Image by Shubham Dhage

PORTFOLIO

TIDIGARE UPPDRAG
Uppdrag