Brunzell Design 15 år

Brunzell Design är en flexibel design- och kommunikationspartner som med kreativa idéer, grafisk form och stringens skapar visuella koncept åt företag och organisationer.

Ikon grafisk formgivning
GRAFISK FORMGIVNING

Grafisk design skapar identitet och igenkänning åt företag och produkter. Logotyper, grafik, typsnitt, färger, former och bildval är alla komponenter i den helhet som ger företag och produkter en egen unik profil. Målsättningen är ökad kännedomen och identifikation.

Ikon konceptutveckling
KONCEPTUTVECKLING

Det grafisk konceptet är bäraren som för kännedomen om företaget, produkterna och den visuella identiteten ut till mottagaren. Marknadsföring – trycksaker, webbplatser, expomaterial och annonser är exempel på media som hjälper till att skapa ett koncept så att budskapet når ut.

Ikon Illustration
ILLUSTRATION

Illustration hör ibland ihop med designen och ibland är illustrationen en egen fristående bild. Illustrationer kan ge liv till en artikel eller visuellt förstärka ett budskap. Oavsett vilket är illustration ett väldigt bra sätt att åskådliggöra det man vill förmedla.

 

APPLIKATIONER

Ikon
LOGOTYPER

Logotypen är grunden i ett företagsvarumärke. Sigillet, bomärket,vapenskölden. 

Ikon
TIDNINGSDESIGN

Kundtidningar eller medlemstidningar.
Tryckta eller som pdf.

Ikon
SKYLTSYSTEM

Hänvisningsskyltar,

fasadskyltar

med mera.

Ikon
FÖRETAGSIDENTITETER

Oftast räcker det inte bara med en logotyp. Företaget måste ha en visuell identitet också. En image.

Ikon
TRYCKSAKER

Foldrar, broschyrer, kataloger, flyers, böcker, affischer med mera.

Ikon
ANNONSER

Annonsformgivning och annan marknadsföring.

Ikon
HEMSIDOR

Från en enkel hemsida till en hel webbplats. Ett  företags viktigaste kommunikationsåtgärd. 

Ikon
MÄSSMATERIAL

Allt från roll-ups och vepor till montrar och reklammaterial som muggar och t-shirts.

Ikon
SOCIALA MEDIER

Annonsformgivning för Facebook, Instagram, Twitter med mera.

 
Grafisk design
DESIGN &
IDENTITET
DESIGN &
IDENTITET
Bokformgivning
FORMGIVNING 
AV BÖCKER
FORMGIVNING 
AV BÖCKER
Hemsidor
HEMSIDOR &
WEBBPLATSER
HEMSIDOR &
WEBBPLATSER
 
Collage med tidigare uppdrag

UPPDRAG

TIDIGARE UPPDRAG OCH CASES
 
Jonas Gustafsson

Journalist, redaktör och kommunikatör 

ESBRI

»Johan på Brunzell Design är en flexibel, kreativ och effektiv designer och illustratör. Vi har jobbat tillsammans under mer än tio års tid i olika projekt, framförallt inom tidnings-, bok- och rapportdesign. Johan är lätt att ha att göra med, vinnlägger sig alltid vid att hålla deadline och har från projektstart siktet inställt på ett slutresultat i toppklass.«

Ulrika Ragnar Borell

Producent

ÖSTRA TEATERN

»Johan på Brunzell Design är kreativ, noggrann, pålitlig och lätt att jobba med! Jag rekommenderar att anlita honom å det varmaste.«

Thomas Alvestav

PL Marketing/Creative director

ECOGUARD AB

»Johan har en stark kreativ förmåga att skapa grafisk design som är unik. Grafisk design som förstärker företagets externa visuella identitet och skapar ny kraft för det interna självförtroendet hos ledning och anställda. Johan är en grafisk designer som håller hög kreativ nivå och levererar med noggrann precision.«

 

INSTAGRAM FUNGERAR INTE FÖR TILLFÄLLET