TOPPBILDmedtoningDESIGN.webp

GRAFISK DESIGN & IDENTITET

Ofta består ett uppdrag bara av ett singeluppdrag. Det kan vara en trycksak, eller bok som behöver formges. Det kan vara en illustration som efterfrågas. Men ibland behöver uppdragen ett lite djupare åtagande...

Det kan vara när ett koncept behöver tas fram från grunden. Då börjar vi alltid med att sätta oss in i uppdragsgivarens företag och organisation. Hur vill företaget uppfattas? Vilken är mottagarna / målgruppen? Hur ser ekonomin ut? Vilka fördelar har företaget gentemot sina konkurrenter? Varför ska kunderna välja just det här företaget? När de frågorna fått svar kan vi tillsammans börja resan med vad som behöver göras.

En brief/uppdragsbeskrivning från kunden är alltid bra att utgå ifrån. På så sätt slipper vi gissa oss fram och lösningarna blir bättre redan från början. Finns en affärsplan och kanske till och med en marknadsplan tar vi gärna del av dessa också. 

 

Har företaget en utarbetad grafisk profil sätter vi oss in i den innan projektet startar. Saknas en grafisk företagsprofil måste vi ändå försöka hitta en form som passar till ändamålet. Det tar dock lite längre tid. Skulle en grafisk företagsprofil saknas helt eller om den nuvarande har utarmats genom året och inte längre håller ihop, hjälper vi gärna till med att utveckla en ny eller uppdatera den ni har. Vid mindre profiluppdrag genomför vi det strategiska arbetet i samarbete med kunden. Vid större åtaganden tar Brunzell Design hjälp av ett nätverk av kunniga kollegor.
 

Vid en grafisk profilgenomgång ser vi över er logotyp, Vad använder ni för grafiska uttryck? Är färgskalan enhetlig och håller ihop, Vilka typsnitt används? Vilka grafiska element och bilder finns det? Vi skärskådar allt ert marknadsföringsmaterial för att se vad som håller måttet och vad som bör förbättras. Målet är att er företagsprofil skall vara enhetlig och tydlig. Vi hjälper er finna den röda tråd som skall genomsyra allt marknadsföringsmaterial och allt ni visar utåt. Det inkluderar till exempel kontorstryck, mässmontrar, skyltsystem, give-aways, annonser / banners, förpackningsdesign, trycksaker och webbsidor etc. Grunden för all effektiv kommunikation är att vara konsekvent i hur man ser ut och att man är tydlig när man kommunicerar. 
 

Läs mer om grafisk

företagsidentitet

GRUNDERNA I EN

FÖRETAGSIDENTITET

 • LOGOTYP

  Grafisk design skapar identitet och igenkänning åt företag och produkter. Logotyper, grafik, typsnitt, färger, former och bildval är alla komponenter i den helhet som ger företag och produkter en egen unik profil. Målsättningen är ökad kännedomen och identifikation.

 • FORM & GRAFIK

  Ett företags grafiska identitet är inte komplett utan en klädedräkt. Färger och former utgör kostymen eller klänningen företaget bär. Formen kompletterar logotypen och fördjupar det visuella intrycket och identiteten.

 • TYPSNITT

  Typsnitt, eller font som det heter i dataåldern, väljs av två olika skäl. Dels för att förstärka identiteten och skapa enhetlighet och dels för att värna läsbarhet och tydlighet. Typsnittsvalet väljs med fördel efter företagets temperament.

 • BILDER

  Vilka sorts bilder och bildmanér hör bäst hemma tillsammans med den övriga identiteten? Konstnärliga svart/vita eller mycket färg? Kanske inga bilder alls utan bara grafik? Kanske skall det helt enkelt vara illustrationer istället?

 

HUR GÅR VI TILLVÄGA?

Vi utgår här från att målet redan är satt. Ni vet hur ni vill uppfattas och vad som gör er unika. Ni har med andra ord redan en affärsplan. Nästa steg blir då att fastställa hur vi skall gå tillväga för att skapa ett hållbart grafisk och kommunikativt koncept. 

 • 01

  BRIEF

  Vi tar fram en uppdragsbeskrivning som redogör för uppdragets art, målsättning, media, tidplan

 • 02

  STRATEGI

  Hur går vi tillväga? Vem gör vad?

  Vilka resurser krävs?

 • 03

  KONCEPT

  Hitta ett bärande koncept som utgår ifrån företagets värderingar och mål

 • 04

  KREATIV IDÉ

  Hur skall konceptet visualiseras och förmedlas?

 • 05

  AKTIVITETSPLAN

  Vilka enheter skall framställas och i vilken ordning?

 • 06

  UTFÖRANDE

  Konceptet skapas utefter vad vi kommit överens om.

  Design, bild, text osv.

EXEMPEL PÅ

FÖRETAGIDENTITETER

 • BERG

  BERG FASTIGHETSJURIDIK jobbar med fastighetsjuridik, bostadsrättsombildning och fastighetsutveckling

 • FRAKTAL

  FRAKTAL erbjuder digital affärsutveckling.

 • THE COUNCIL

  The Council stödjer styrelser och ledningar i att definiera mål och identifiera utmaningarna i affärskritiska beslut och processer.

BRUNZELL DESIGN

Brunzell Design har över tjugofem års erfarenhet av design, marknadsföring och illustration. Alla dessa år har resulterat i en gedigen kunskap som följer med in i alla projekt, stora som små.

Brunzell Design bedriver sin verksamhet i huvudsak i och runt Stockholm, Uppsala, Enköping men tar gärna emot uppdrag från hela landet.

 • Facebook - Vit Circle
 • Twitter - Vit Circle
 • Instagram - Vit Circle
 • Linkedin - Vit Circle
 • Spotify - Vit Circle

HÖR AV DIG TILL BRUNZELL DESIGN